Syn på selvhelbredelse

Kroppen kan helbrede sig selv, når du giver dig selv tid og lov til at

   • Mærke din krop og dine følelser
   • Blive bevidst om dine overbevisninger og egomønstre
   • Spise sundt
   • Bevæge dig og få frisk luft

Mærk din krop og dine følelser

Vore arbejde i journeyterapi.dk tager udgangspunkt i at det, som vi ikke tillader os selv at føle eller bearbejde, ligge i kroppen og blokere energien. Med andre ord – når du får en sygdom, vil du ofte have mange følelser, der ikke er bearbejdet, som ligger i kroppen og venter på at blive følt og accepteret.

Når vi mennesker suser gennem hverdagen, læser en bog, taler med folk, går til fest, arbejder etc., så er der ikke rum til at mærke de følelser, kroppen lagrer. Når vi stopper op og tillader os at være stille, begynder de følelser, vi ikke har givet lov til at komme frem, pludselig at dukke op.

I en journey session tillader vi følelserne at komme frem – vi tillader det, som er i kroppen at være. Idet følelserne får lov til at blive følt og accepteret, opløses gamle energiblokeringer, og selvhelbredelsen begynder at ske.

Det handler om at turde mærke alle de følelser, der er i vores krop, også vores frygt. Frygten opløses, når du byder den velkommen, den bliver følt og accepteret. Større ubalancer i kroppen (kræft, sclerose etc.) er ofte forbundet med frygt – her er det nødvendigt at komme ind og opløse frygten, så helbredelsen kan starte. Når frygten dominerer, så har kroppen svært ved selvhelbredelse.

Bliv bevidst om dine overbevisninger og egomønstre

Det er også vigtigt at kigge på de gamle overbevisninger, der bare kører på rutinen i tankerne. De er som printet ind på vores harddisk og kører dag ud og dag ind – samme programmering. For at blive helbredt er det vigtig at ændre negative overbevisninger til konstruktive positive overbevisninger.

Derudover er det nødvendigt at se på vores ego-mønstre. Vores ego-mønstre kører også pr. automatik. Det er ligesom pigen med de røde sko, hun kan ikke få skoene af, de kører bare derud af – af sig selv. Sådan er det også med os mennesker, vi handler efter samme mønster, som ikke altid er særlig hensigtsmæssigt uden at tænke over det. Når du bliver bevidst om dit ego-mønster, kan du bruge de positive sider af mønstret og nå at sige fra, når mønstret er ved at løbe af med dig.

Spis sundt

Udover at arbejde med det mentale er det vigtig også at kigge på sin kost. En sund basekost hjælper kroppen og cellerne til at fungere optimalt og støtter dermed selvhelbredelsen. Endvidere lægger usund kost sig som en dyne hen over dine følelser, så du ikke kan mærke dem.

Ved at spise en sund kost tager du dynen af. Det er som at tage endnu et beskyttende lag af, hver gang du ændrer din kost til noget sundere. Så et helt naturligt skridt på vejen til selvhelbredelse er at spise sundt.

Bevæg dig og få frisk luft

Udover at arbejde med det mentale, egoet og kosten, er det vigtigt at bevæge sig udenfor i naturen. Der er ikke tale om  at løbe en maraton eller lign, men blot at man får gået en tur på ½-1 time om dagen ude i naturen og får pulsen op et par gange om ugen. Naturen er med til at vise os vejen til væren.

Når vi er i naturen, bliver vi ofte ubevidst trukket ind i nuet. Det at være i naturen hjælper os til at være i nuet – den optimale tilstand.

Selvhelbredelse

Opsummeret handler selvhelbredelse om alle de følgende punkter:

 •  at turde mærke sin krop og hermed alle ens følelser
 • at turde mærke sin frygt
 • at tilgive sig selv og andre
 • at have tillid og turde overgive sig til det, som er større
 • at omkode negative overbevisninger til positive
 • at blive bevist om sine ego-mønstre
 • at være blid overfor sig selv
 • at turde handle og følge sin sjæls længsel
 • at være i nuet
 • at stoppe op og være stille
 • at være taknemmelig
 • at spise sund kost og være i bevægelse

I vores arbejde med selvhelbredelse er udgangspunktet journey terapien.  Det centrale her er at mærke de følelser, som er gemt rundt om i kroppen og på den måde få de oplysninger kroppen og sjælen har til os. Når vi tør mærke de følelser, som er i kroppen, bliver vi raske og frie til at handle i overensstemmelse med vores sjæls ønske.

Hvis du er i nuet, tillader du dine følelser at komme frem i det øjeblik, de viser sig i kroppen. Det betyder, at du er her og nu – mærker det, som er her og nu. Dvs. hvis du mærker sorg, så føler du sorg her og nu, mærker du latter, så griner du her og nu.

Det handler om at tillade følelserne at være i kroppen uden at fastholde eller gemme dem væk, altså at tillade følelserne at passere frit gennem kroppen.

Et eksempel på blokering af energi i kroppen er ,at  vi græder meget lidt i vores vestlige samfund, det er nærmest tabu at græde. Jeg  græder næsten dagligt, for det har jeg brug for. Det kan være taknemmelighedens tårer, glædens tårer, sorgens tårer, smertens tårer eller tårer over at modtage en indsigt, storheden i indsigt, tårer over storslået musik, naturens skønhed etc.

Selvhelbredelse er også vejen til frihed

Når du tilsidst magter kunsten at være i nuét og turde føle det, som er i nuét, så er du fri. Journey terapi handler også om frihed. Efter hver journey session bliver der fjernet et beskyttende lag og det giver dig mere frihed.  Frihed til at handle i overensstemmelse med din sjæls ønske. Efterhånden som du får fjernet lag efter lag, så står du tilbage med en ren kerne, der ikke kan gøre andet end det sjælen ønsker, hvilket sådan set “bare” er det, du altid har ønsket inderst inde.

Så hermed en opfordring til at komme igang med at få fjernet alle de lag, der forhindrer dig i at handle i frihed – i overensstemmelse med din sjæls ønske.